Laboratory Design

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky pracuje v rámci Ústavu patologické fyziologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V rámci této laboratoře se již od roku 1995 věnujeme vývoji integrativních modelů lidské fyziologie a multimediálních interaktivních výukových simulátorů.

Naším dlouhodobým cílem je zejména přispět k výuce studentů a profesionálů zdravotnických oborů moderními nástroji, které pomohou lépe chápat skryté procesy a děje v nesmírně komplexním lidském organismu.

Firma Creative Connections s.r.o. působí jako spin-off této laboratoře a poskytuje všechny druhy grafických služeb od výroby tiskovin až po multimediální internetové projekty a dále školení a poradenství v oblasti matematického modelování v jazyce Modelica.

Laboratory of Biocybernetics and Computer Aided Learning is a part of The Institute of Pathological Physiology, First Faculty of Medicine, Charles University. Laboratory works on basic research of formalization of physiological systems and development of its interactive multimedial educational simulators.

Our long-term goal is to contribute to education of both medical students and professionals by modern tools, which would help to understand the most complex processes in most complex living human organism.

Creative Connections acts as a spin-off of the Laboratory and provides all types of graphic services from print jobs to multimedial web projects and further on training and consulting in the field of mathematical modeling in Modelica language.